حقوق

تحقيق مسئوليت قراردادي

دانلود تحقیق در مورد مسئولیت قراردادی،
در قالب doc و در 39 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
ضمان قهري
مورد مسئوليت قراردادي
تخلف از تعهد ناشي از عقد
مطالعه تطبيقي
مبناي مسئزليت قراردادي
مطالعه تطبيقي
اشكال مختلف تخلف از تعهد
مسائل دادرسي در عنصر اول مسئوليت قراردادي
ادعاي تلف مال مورد امانت
مسئوليت عمل غير
موارد مسئوليت غير
مبناي مسئوليت عمل غير
مسئوليت عمل غير
مسئوليت متبوع از طرف تابع
رابطه تبعيت
نتيجه
مسئوليت متبوع از طف تابع در قانون مدني
ضرر 
ضرر مادي
ضرر معنوي
ميزان خسارت قابل مطالبه
رابطه سببيت بين تخلف از تعهد و ضرر
افزايش و كاهش مسئوليت محدود
نتيجه
بخشی از متن تحقیق:
مقدمه:
چون قانون مدني و ساير مواد مربوط به حقوق مدني كه در
قوانين ديگر (مانند آئين دادرسي مدني) آورده شده است، از دو مأخذ (حقوق
فرانسه- وقفه اماميه) گرفته شده است، ناگزير پيش از اين كه در موضوع بالا
وارد شويم. براي اين كه بين دو حقوق مذكور پلي بسته شود، چند نكته ذيل را
يادآور مي شويم.
2- ضمان و مسئوليت 
مسئوليت، يك
اصطلاح نو است كه شايد در زيان فارسي بيش از نيم قرن سابقه استعمال نداشته
باشد. اين اصطلاح را مترجمين در مقابل كلمه etilibasnopseR نهاده اند و
امروز در حقوق جديد ايران اصطلاح مسئوليت روز به روز بيشتر استعمال مي شود و جاي
اصطلاح قديمي (يعني كلمه ضمان ) را مي گيرد.
3- مسئوليت و كلمه
فرانسوي معادل آن در معني بسيار وسيع به كار مي رود، به طوريك ه هم در علم حقوق و
هم در غير حقوق بكار مي رود. به همين جهت مي گويند مسئوليت دو قسم است:
الف –
elarom eilibasnopser aL يا مسئوليت اخلاقي و آن هر نوع مسئوليتي است
كه قانون گزار متعرض آن نشده باشد، مانند مسئوليت اناسن نسبت بخود يا نسبت
به غير يا نسبت بخداي خود.
ب – elageL etilibasnopser aL يا مسئوليت قانوني و آن هر نوع مسئزليتي است كه قانون متعرض آن شده و ضمانت اجراء قانوني دارد.
4- مسئوليت
باين معني وسيع در قرون گذشته گاهي استعمال شده و سپس متروك مانده است.  چنان كه گفته شده است (كلكم مسئول عن و عينه) مسئوليت در اينجا اعم از
مسئوليت اخلاقي و مسئوليت قانوني است.
در فقه اصطلاح (مسئوليت) به كار
نرفته است، بلكه از صدراسلام به پيروي از پاره اي از نصوص قانوني لفظ و ضمان
را استعمال نموده اند، آن هم بمعني (مسئوليت قانوني) يكي از نصوص مزبور را
براي اثبات اين امر مي آموزيم.
5- الحلبي عن ابيعبدالله (ع)، سالته عن رجل ينفر برجل فيعتره و يعقر دابته رحلا قال هو ضامن لماكان من شيئي،
يعني: شخصي بنام حلي از امام ابو عبدالله (ع ) پرسيد كه كسي مركوب سوراي را رم
داد و در نتيجه اين عمل راكب و مركوب هردو مجروح شدند. قانون در اين مورد
چه مي گويد: در جواب گفته شده كه فاعل عمل مزبور ضامن حادثه است، يعني از
جهت جراحتي كه لغت ضمان هم در مسئوليت مدني مسئوليت كيفري هم متوجه او است، بنابراين لغت ضمان در مسئوليت مدني و هم مسئوليت كيفري به كار رفته است و
مجموع اين دو قسم مسئوليت، مسئوليت قانوني راتشكيل مي دهند…
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقيق مسئوليت قراردادي”